1-ojo INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos programos kvietimo metu buvo gautos 108 paraiškos

2016 m. birželio 9 d. baigėsi pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą. Iš viso Jungtinis Sekretoriatas sulaukė 108 paraiškų.

Bendra pateiktų projektų vertė – 82,9 milijonai eurų; prašoma ERPF finansavimo suma yra 69,6 milijonai eurų. Bendra ERPF lėšų suma, skiriama projektams finansuoti, yra 50 milijonų eurų.

Daugiau informacijos apie partnerius, prioritetus bus paskelbta artimiausiomis dienomis.

 

bylos