Paskelbtas 2014–2020 m. Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2-asis kvietimas teikti paraiškas

2017 m. kovo 27 d. 2014–2020 m.Interreg V–A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2017 m. gegužės 31 d. 12:00 val. (vidurdienį).

Programa siekia paskatinti darnią ir glaudžią socialinę ir ekonominę Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų plėtrą. Finansavimas skiriamas pagal visus programos prioritetus:

  • Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant.
  • Parama darbuotojų judumui ir užimtumui.
  • Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga.
  • Geresnė gyvenimo kokybė stiprinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą.

Projektus gali vykdyti valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno regionų Lietuvoje ir Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionų Latvijoje. Programoje šiuo metu yra galimas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų – 21,8 mln. eurų.

 Programos Jungtinis sekretoriatas kviečia atvykti į konsultacijas 2-o kvietimo teikti paraiškas potencialiems pareiškėjams, kurios vyks:

LIETUVOJE:
2017-04-12 Utenoje
2017-04-20 Klaipėdoje
LATVIJOJE:
2017-04-11 Preiļi
2017-04-19 Tērvete

Konsultacijos vyks anglų kalba ir jos yra nemokamos. Registracija į konsultacijas potencialiems pareiškėjams yra paskelbta programos tinklalapyje: http://latlit.eu/interreg-latvia-lithuania-programmes-second-call-for-proposals-is-open/

Skelbimas apie 2-ąjį kvietimą lietuvių kalba.

Daugiau informacijos apie 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas rasite ČIA.