2-ojo kvietimo metu INTERREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai pateiktos 89 smulkiųjų projektų paraiškos

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos antrojo kvietimo teikti paraiškas metu sulaukta 89 smulkiųjų projektų paraiškų. Pagrindiniai paramos gavėjai iš Lietuvos pateikė 61 paraišką finansavimui gauti (didžiausias pareiškėjų skaičius yra iš Alytaus apskrities), o 28 paraiškų pagrindiniai paramos gavėjai yra Lenkijos institucijos (aktyviausios buvo organizacijos iš Palenkės vaivadijos).

Tarp paramos gavėjų pats populiariausias tikslas buvo 1.1. Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje (32 projektai arba 36 proc. visų pateiktų paraiškų), o mažiausiai populiarus – 2.2. Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas (pateikti 6 projektai). Šis konkretus tikslas buvo mažiausiai populiarus ir pirmojo atviro kvietimo metu, kai buvo gautos tik 2 paraiškos.

Didžiausias lėšų poreikis yra tikslams 1.1. Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje (bendra pateiktų projektų vertė yra 1,5 mln. eurų) ir 3.1 Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose sienos pusėse kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu (bendra vertė – 1,2 mln. eurų).

Bendra finansavimui pateiktų projektų vertė yra 4,2 mln. eurų, o numatoma maksimali patvirtintų projektų bendra vertė sudarys 3 mln. eurų.

Vertinimo rezultatai pagrindinius paramos gavėjus pasieks 2017 m. rudenį. Daugiau informacijos apie gautas smulkiųjų projektų paraiškas rasite ČIA.