2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai pateiktos 123 projektų paraiškos!

2-ojo kvietimo metu Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai (programa) pateiktos 123 projektų paraiškos. Projektų vykdytojai prašo skirti 47,7 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų. Programos 2-ajam kvietimui numatytas biudžetas yra 21,8 mln. eurų ERPF lėšų.

Net 52 projektų paraiškos pateiktos siekiant gauti paramą pagal programos 1 prioritetą Tvari ir švari aplinka, kuriama bendradarbiaujant. Antroje vietoje – 3 prioritetas Socialinė įtrauktis kaip išankstinė teritorinės plėtros sąlyga, kur prašoma skirti programos finansavimą 38 projektams. 18 projektų paraiškų pateikta pagal 4 programos prioritetą Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų paslaugų ir administravimo efektyvumą, o 2 prioritetui Parama darbuotojų judumui ir užimtumui pateikta 15 projektų paraiškų.

Pateiktų projektų paraiškų skaičių ir atitinkamai prašomą skirti ERPF lėšų sumą pagal programos prioritetus ir priemones galima rasti čia: http://latlit.eu/123-project-applications-received-for-the-second-call-of-the-programme/ .

Programos vadovaujanti institucija ir Jungtinis sekretoriatas (Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija) atliks projektų paraiškų vertinimą. Planuojama, kad programos stebėsenos komiteto posėdis, kurio metu bus priimtas sprendimas dėl programos paramos skyrimo projektams, vyks š. m. lapkričio mėn.