2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa skelbia pirmąjį kvietimą teikti projektų paraiškas

2018 m. sausio 10 d. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Paraiškas į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius) reikia pristatyti iki 2018 m. balandžio 10 d. 14.00 val. (GMT+2)

Programa skirta skatinti ir plėsti Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų bendradarbiavimą ir tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – pažangos bendro teritorijos klestėjimo ir geros kaimynystės tarp Lietuvos ir Rusijos srityje.

1-ojo kvietimo metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius tikslus (TT) ir prioritetus:

  • 1-asis TT: Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.
  • Prioritetas: Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas.
  • 2-asis TT: Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu.
  • Prioritetas: Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas bendradarbiavimo per sieną regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas.
  • 3-asis TT: Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas.
  • Prioritetas: Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas.
  • 4-asis TT: Valstybinių sienų valdymo ir sienų apsaugos, mobilumo ir migracijos valdymo gerinimas. Prioritetas: Efektyvaus sienos kirtimo proceso užtikrinimas.

 

Kiekviename projekte privalo dalyvauti bent viena organizacija iš Lietuvos ir bent viena organizacija iš Rusijos. Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ar Telšių apskričių Lietuvoje; Kaliningrado srities Rusijoje.

Programa finansuos 90 proc. kiekvieno atrinkto projekto tinkamų išlaidų. 10 proc. tinkamų išlaidų turės padengti projekto partneriai. Programos paramos suma vienam projektui sieks nuo 100 000 eurų iki 1 milijono eurų. Projektų trukmė – iki 24 mėnesių.

Terminas, iki kada reikia pateikti paraiškas viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui Vilniuje, yra 2018 m. balandžio 10 d., 14:00 val. (Vilniaus laiku, GMT+2).

Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/lr

map