3-OJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS TERMINAS ATIDĖTAS IKI 2020 M. BALANDŽIO 30 D.

Dėl Lietuvoje paskelbto karantino ir riboto asmenų mobilumo Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau- Sekretoriatas) yra uždarytas ir 3-ojo kvietimo teikti paraiškas dokumentų teikimo terminas atidedamas iki 2020 m. balandžio 30 d. Taigi, visas paraiškas Sekretoriatui turite siųsti:

I. Registruotu paštu ar per kurjerį iki 2020 m. balandžio 30 d. (tai patvirtins išsiuntimo data) adresu:

Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos pr. 7, 20 aukštas, LT-09308, Vilnius, Lietuva

Siekiant užtikrinti sklandžią registruotu paštu ir per kurjerį išsiųstų paraiškų registraciją, pareiškėjai iki nustatyto termino turi išsiųsti pranešimą apie paraiškos pateikimą el. paštu: communication@eni-cbc.eu ir pridėti paraiškos elektroninę versiją. Pranešime pareiškėjas turėtų nurodyti pagrindinio paramos gavėjo vardą, pavardę ir adresą, projekto pavadinimą ir paraiškos išsiuntimo paštu datą.

Elektroninę paraiškos versiją turi sudaryti šie dokumentai:

  •  Skaitmeninė paraiškos formos I dalies „Projekto aprašymas“ versija, išsaugota kaip Word rinkmena.
  • Skaitmeninė paraiškos formos II dalies „Projekto biudžetas“ versija, išsaugota kaip Excel rinkmena.
  • Skenuota pasirašytos paraiškos formos III dalies „Pareiškėjo deklaracija“ versija, išsaugota kaip PDF ar kita vaizdo rinkmena.

II. Arba paraiškas galite siųsti iki balandžio 30 d. 24:00 val. el. paštu: communication@eni-cbc.eu, pasirašytas elektroniniu parašu.

III. Arba pasirašytas ir skenuotas paraiškų versijas galima siųsti iki balandžio 30 d. 24:00 val. el. paštu: communication@eni-cbc.eu. Tokiu atveju originali popierinė pasirašytos paraiškos versija turi būti išsiunčiama Sekretoriatui registruotu paštu arba per kurjerį kaip įmanoma greičiau, po karantino Lietuvoje pabaigos.

Jei pagrindinis paramos gavėjas siunčia kelias skirtingas paraiškas, kiekviena jų turi būti siunčiama ir apie ją turi būti pranešama atskirai.

SVARBI INFORMACIJA: Jei pareiškėjas ir projekto partneriai iki nustatyto dokumentų išsiuntimo termino (2020 m. kovo 31 d.) neturi galimybės kartu su paraiškos popierine versija pateikti visų prašomų papildomų pagrindžiančių dokumentų (žr. Gairių pareiškėjams ir paramos gavėjų 5.3 skyrių), trūkstamus grindžiančius dokumentus galima išsiųsti Sekretoriatui vėliau arba pateikti administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo metu, po to, kai Sekretoriatas atsiųs prašymą pateikti trūkstamus dokumentus.

Aktuali informacija skelbiama: http://eni-cbc.eu/lr/en/news/64/y2020