Europos Komisija patvirtino 2014–2020 metų Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą

2015 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija patvirtino 2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurioje vadovaujančiosios institucijos funkcijas atlieka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Programos biudžetas – 62 mln. eurų, iš kurių 53 mln. eurų skyrė Europos regioninės plėtros fondas.

Programa bus įgyvendinama pagal keturis prioritetus: 1) tausus gamtos ir kultūros išteklių naudojimas turizmo tikslams (skirta 17 mln. eurų); 2) užimtumas ir darbuotojų judumas (skirta 12,4 mln. eurų); 3) socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokio pobūdžio diskriminacija, visų pirma sudarant daugiau sąlygų gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas pasienio teritorijoje, tarpvalstybinių NVO tinklų kūrimas ir bendros sporto veiklos skatinimas (skirta 8,2 mln. eurų); 4) tarpvalstybinio viešųjų institucijų bendradarbiavimo didinimas siekiant plėtoti labiau integruotas ir geresnes viešąsias paslaugas (skirta 12,4 mln. eurų).

Projektus galės vykdyti nacionalinės, vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskričių Lietuvoje ir Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionų Lenkijoje.

Pirmąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas projektams finansuoti programa planuoja skelbti 2016 m. kovo – balandžio mėnesiais.
Plačiau apie programą adresu http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html.


Susijęs Europos Komisijos pranešimas spaudai  >>>