INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

pietu baltija

Teritorija:

Vokietijoje – Meklenburgo-Forpomerno sritys (žemės): šiaurės vakarų Meklenburgas, Rostokas, Forpomernas-Riugenas, Forpomernas-Greifsvaldas ir į sritis nepatenkantys miestai (žemėms nepriklausantys miestai): Rostokas;

Danijoje – Bornholmo regiono savivaldybė ir Zelandijos regionas (subregionai: rytų, vakarų ir pietų Zelandija);

Švedijoje – Kalmaro, Blekingo, Skonės ir Kronobergo apskritys;

Lietuvoje – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys;

Lenkijoje – subregionai: Ščečino miestas, Ščečino regionas, Stargardas, Košalinas, Slupskas, Starogardas, Gdanskas, Trojmiejskas ir Elblaskas.

Biudžetas:

102,93 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 82,98 mln. eurų.

Prioritetai:

I. Tarptautinio aktyvumo ir inovacinių gebėjimų stiprinimas Pietų Baltijos mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityje, 12,31 mln. eurų (3 tematinis tikslas pagal EK):

  • Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.
  • Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.

II. Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros potencialo panaudojimas mėlynajam ir žaliajam augimui, 49,10 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):

  • Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas.
  • Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione.

III. Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir žaliojo transporto sritį, 19,49 mln. eurų (7 tematinis tikslas pagal EK):

  • Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione.

IV. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas, 10,26 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal EK):

  • Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus.

V. Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir žaliajam augimui, 5,13 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):

  • Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose.

Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Lenkijos Respublikos ekonominės plėtros ministerija; Jungtinis sekretoriatas Gdanskas (Lenkija).

Informacijos biuras Lietuvoje:

Arūnas Gražulis
Informacijos ir projektų vadovas
Tel. + 370 5 272 5774 , + 370 5 261 0477
Faks. + 370 5 261 0498
E. paštas sbaltic[æt]vilniusjts.eu
Konstitucijos pr. 7 (24 aukštas), LT-09308 Vilnius, Lietuva
VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“
https://southbaltic.eu/