Europos Komisijai pateikta Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programa

 

LT-RU programos inic


Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija birželio 30 d. pateikė Europos Komisijai Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 metų programą.

Programos teritorija apima Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskritis bei Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį. Programos įgyvendinimui numatyta skirti beveik 15,7 mln. eurų ES paramos lėšų. Taip pat papildomai programos biudžete numatyta 7,8 mln. eurų Rusijos Federacijos lėšų, kuriomis bus teikiama finansinė parama projektų įgyvendinimui Rusijos Federacijos teritorijoje. Programa numato finansuoti iki 90 proc. tinkamų projektų išlaidų.

Europos Komisijai patvirtinus programą bus skelbiami atviri kvietimai teikti projektų paraiškas. Prioritetas bus teikiamas istorinio ir gamtos paveldo pritaikymo ir atnaujinimo, kultūrinių ryšių skatinimo ir turizmo plėtros projektams. Bus taip pat remiami socialinės įtraukties ir pasienio regionų bendradarbiavimo plėtros, gerinant sveikatos, socialines ir švietimo paslaugas bei skatinant bendruomenių iniciatyvas, projektai. Finansuojami bus ir projektai, kurie skatins bendradarbiauti vietos valdžios institucijas, stiprins vietos bendruomenes, užtikrins efektyvų sienų kirtimą.

Projektų paraiškas galės teikti nevyriausybinės ir ne pelno siekiančios organizacijos (asociacijos, bendruomenės, ir pan.) bei nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos. Taip pat švietimo, mokymo institucijos (universitetai ir pan.) bei kitos viešosios organizacijos, kurių vykdoma veikla atitinka programos prioritetus ir tikslus.