Interreg Baltijos jūros regiono programai pateikta 71 projekto paraiška

Interreg Baltijos jūros regiono programos 2-ojo kvietimo metu gauta 71 projektų paraiška.

Projektų paraiškos pateiktos pagal visus programos prioritetus, skirtus gebėjimų naujovėms stiprinimui, veiksmingam gamtinių išteklių valdymui ir tvaraus transporto sistemų diegimui, tačiau daugiausia projektų paraiškų sulaukta pagal inovacijų diegimo tematiką. Trijuose projektuose Lietuvos institucijos yra vedantieji projekto partneriai.

Šiuo metu vyksta projektų paraiškų vertinimo procedūros. Projektų tvirtinimas numatytas š. m. gegužės 23-24 dienomis.

Daugiau informacijos apie gautas projektų paraiškas skelbiama Interreg Baltijos jūros regiono programos tinklapyje: www.interreg-baltic.eu .