INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS 2-ASIS PROJEKTŲ PLATFORMŲ KVIETIMAS JAU ĮGYVENDINAMIEMS PROJEKTAMS

INTERREG Baltijos jūros regiono programa skelbia 2-ąjį projektų platformų kvietimą pagal 1-3 prioritetus jau dalyvaujantiems Programos projektuose. Projekto pagrindinis partneris turi būti arba Baltijos jūros regiono programos projekto partneris arba Europos Sąjungos Baltijos jūros  strategijos Politikos krypčių ar Horizontalių veiksmų  koordinatoriai (EUSBSR Policy Area or Horizontal Action Coordinator).  Bent jau vienas iš platformos projekto partnerių turi priklausyti ES šalies narės arba Programos teritorijai.

Pagrindinis projektų platformų tikslas – padidinti Interreg Baltijos jūros regiono ir kitų ES finansuojamų projektų poveikį regione, tuo pačiu:

  • užtikrinti intensyvesnį projektų rezultatų naudojimą, didesnį projektų patvarumą ir perduodamumą
  • skatinti projektų viešinimą jų pagrindinėse tematinėse srityse
  • sukurti tokią apsikeitimo platformą, kad būtų supaprastinta projektų veikla ir išvengta veiksmų dubliavimo
  • gilinti žinias apie pasiektus projektų rezultatus atitinkamose srityse

2- ojo projektų platformų kvietimo tematika:

  1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros (prisidedama prie specifinio tikslo 1.1. Tyrimų ir inovacijų infrastruktūros)
  2. Sumani specializacija (prisidedama prie specifinio tikslo 1.2. Sumani specializacija)
  3. Jūrų atliekų tvarkymas (prisidedama prie specifinio tikslo 2.1 Švarūs vandenys)
  4. Jūrų erdvės valdymas (prisidedama prie specifinio tikslo 2.4 Ištekliai – efektyvus mėlynasis augimas)
  5. Prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos mažinimas (prisidedama prie specifinio tikslo, kuris geriausiai atitinka šią tematiką)

Kvietimo laikotarpis 2018 m. spalio 2 d. – 2019 m. sausio 31 d.

Detalesnę informaciją galite rasti čia.