INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS INFORMACINIS SEMINARAS RYGOJE – PASIRUOŠIMAS 3-JAM KVIETIMUI TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Informuojame, kad š. m. spalio mėn. pradžioje bus skelbiamas trečiasis kvietimas teikti projektų paraiškas pagal programos 1-3 prioritetus, skirtus gebėjimų naujovėms stiprinimui, veiksmingam gamtinių išteklių valdymui ir tvaraus transporto sistemų diegimui.

Tikslios kvietimo sąlygos bus patvirtintos programos stebėsenos komiteto posėdžio, kuris vyks š. m. rugsėjo 27-28 d. metu ir atitinkamai paskelbtos programos tinklalapyje www.interreg-baltic.eu.

Š. m. spalio 18 – 19 d. Rygoje (Latvijos Respublika) vyks informacinis seminaras ir individualios konsultacijos Interreg Baltijos jūros regiono programos partneriams. Registracija į seminarą vyks iki š. m. spalio 3 d. Norime atkreipti dėmesį, kad pasikeitė paraiškų teikimo procedūra – vietoje dviejų pakopų bus išplėstinis vienos pakopos kvietimas. Išsamiau apie seminarą, žr. informaciją: http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/information-seminar-in-riga-prepare-yourself-for-third-call-for-applications.html .