Interreg Europe programos 4-ojo kvietimo metu buvo gauta 170 paraiškų

2018 m. birželio 22 d. baigėsi 4-asis kvietimas teikti paraiškas pagal INTERREG EUROPE programą. Iki nustatyto termino Jungtinis Sekretoriatas sulaukė 170 paraiškų iš 29 šalių ir 1262 organizacijų (iš Lietuvos dalyvauja 40 partnerių). Bendra prašoma ERPF finansavimo suma yra 211,9 mln. eurų. Bendra 4-ojo kvietimo ERPF lėšų suma skirta INTERREG EUROPE programos projektams yra 74,1 mln. eurų.

Paraiškos gautos pagal visus keturis programos prioritetus:

  • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos – 35 paraiškos (21%)
  • Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas – 46 paraiškos (27%)
  • Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika – 33 paraiškos (19%)
  • Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas – 56 paraiškos (33%)

Daugiau informacijos apie preliminarią 4- ojo kvietimo statistiką rasite ČIA:

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/3523/fourth-call-figures/

interreg_europe_logo