Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa sulaukė 13 projektų paraiškų!

southbaltic_2014

Programos įgyvendinimo laikotarpiui įpusėjus, 5-ojo kvietimo teikti projektų paraiškas metu, Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa sulaukė 13 projektų paraiškų. Projektuose veiklas vykdyti ketina 20 Lietuvos partnerių institucijų.

Daugiausia projektų paraiškų sulaukta pagal programos priemonę, skirtą transporto kokybei ir aplinkosaugai gerinti Pietų Baltijos jūros regione. Kitų projektų iniciatyvomis bus siekiama išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas, padidinti žaliųjų technologijų naudojimą ir padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione.

Bendra prašoma Europos regioninio plėtros fondo lėšų suma – 18,4 mln. Eurų. Planuojama, kad programos stebėsenos komitetas sprendimą dėl projektų paraiškų patvirtinimo priims ateinančių metų balandžio mėnesį.

Daugiau informacijos apie Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite tinklalapyje https://southbaltic.eu/welcome.

 

Trumpai apie programą

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – bendradarbiavimo projektų pagalba padidinti mėlynosios ir žaliosios ekonomikos ir technologijų raidą pietų Baltijos teritorijoje. Programoje dalyvauja Danijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos regionai. Programos teritorija Lietuvoje – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys.

5-ojo kvietimo projektų paraiškas programoje dalyvaujančių šalių partneriai galėjo teikti š. m. lapkričio 13 d. – gruodžio 20 d. Kvietimo statistikos iliustracija:

 

sb