INTERREG V-A LIETUVOS-LENKIJOS PROGRAMOS 3-OJO KVIETIMO METU BUVO GAUTA 80 PARAIŠKŲ

interreg_Lietuva-Polska_LT_v2_CMYK

2018 m. birželio 28 d. baigėsi trečiasis kvietimas teikti paraiškas pagal Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo programą. Iki nustatyto termino Jungtinis Sekretoriatas sulaukė 80 paraiškų. Bendra pateiktų projektų vertė – 58,6 milijonai eurų; prašoma ERPF finansavimo suma yra 48,9 milijonai eurų. Bendra ERPF lėšų suma, skirta 3-ajam kvietimui, yra 28,6 milijonai eurų.

Daugiau informacijos: http://lietuva-polska.eu/lt/naujienos/3_ojo_kvietimo_statistika_2.html