Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa 4-ojo kvietimo metu sulaukė 20 projektų paraiškų

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa š. m. gegužės 22 – birželio 30 d. skelbė 4-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas.

Kvietimo metu iš viso buvo gauta 20 projektų paraiškų. Daugiausia projektų paraiškų sulaukta pagal programos priemones, skirtas sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus dalyvaujant bendradarbiavimo per sieną tinkluose (5.1 priemonė, 8 paraiškos) ir didinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose, dalį (4.1 priemonė, 6 paraiškos). Likusiose projektų paraiškose planuojamomis veiklomis siekiama pagerinti tvaraus transporto paslaugų kokybę ir skatinti žaliųjų technologijų panaudojimą sumažinant teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione (2.2 ir 3.1 priemonės, po 3 paraiškas). Bendra prašoma Europos regioninio plėtros fondo lėšų suma – 19,2 mln. eurų. Planuojama, kad programos stebėsenos komitetas sprendimą dėl projektų paraiškų patvirtinimo priims š. m. lapkričio mėn. 8-9 d.

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite tinklalapyje https://southbaltic.eu/welcome.

Kita programos informacija

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa visus besidominčius žaliąja politika ir technologijomis kviečia dalyvauti programos metiniame renginyje, kuris vyks š. m. rugsėjo 12 d. Roskildėje, Danijoje. Renginio programą ir registracijos formą galima rasti internetiniu adresu https://southbaltic.eu/greentech2017#Registration%20Form

 

Programos informacinio biuro Lietuvoje kontaktai:

Diana Zalieckė
Informacijos viešinimo specialistė
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius Lietuva
Mob: +370 659 63285
Tel: +370 5 272 5774
El. paštas: diana.zaliecke@vilniusjts.eu
www.southbaltic.eu

southbaltic_2014