Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programai pateikta 16 projektų paraiškų

Interreg V-A Pietų Baltijos programa 6-ojo kvietimo metu sulaukė 16 projektų paraiškų. Bendra projektų prašoma Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) lėšų suma – 18,4 mln. eurų. Planuojama, kad programos stebėsenos komitetas sprendimą dėl projektų paraiškų patvirtinimo priims š. m. gegužės mėnesį.

Šiuo metu įgyvendinami 72 Interreg V-A Pietų Baltijos programos projektai penkiose programos šalyse. 44 vakarų Lietuvos regionų (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių) organizacijos dalyvauja 59 projektuose. Lietuvos partneriams projektų veikloms įgyvendinti per visą programos įgyvendinimo laikotarpį bus išmokėta apie 10 mln. eurų ERPF lėšų.

Daugiau informacijos apie Interreg V-A Pietų Baltijos programą rasite tinklalapyje https://southbaltic.eu/welcome.

Specifinis programos tikslas Prašoma ERPF suma (EUR) Programoje likusi ERPF suma (EUR)  Gautų projektų paraiškų skaičius
2.2 – Žaliosios technologijos 8 095 009,03 5 264 064,88 7
3.1. – Tvarusis transportas 2 035 442,08 2 165 649,52 2
4.1. – Gebėjimų ugdymas 3 712 698,30 1 236 563,89 4
5.1. – Bendradarbiavimo skatinimas 936 779,85 422 421,85 3

 

Programos informacinio biuro Lietuvoje kontaktai:
Diana Zalieckė
Informacijos ir projektų vadovė
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Mob. + 370 659 63 285
Tel. + 370 5 272 5774
El. paštas diana.zaliecke@vilniusjts.eu
www.southbaltic.eu.