Karantinas nesutrukdė tarptautiniams projektams tęsti bendradarbiavimą per sieną

Š. m. sausio 14 d. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa) paskelbė trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Dėl Lietuvoje ir Rusijoje paskelbto karantino ir ribojamo asmenų mobilumo, programa paraiškų teikimo terminą atidėjo iki 2020 m. balandžio 30 d.

Pagal 3-ąjį kvietimą teikti paraiškas iki pratęsto termino buvo pateiktos 48 paraiškos. Tai parodo didelį potencialių paramos gavėjų susidomėjimą šia bendradarbiavimo per sieną programa. Svarbu paminėti, kad vos tik karantinui prasidėjus, programa ir ją įgyvendinančios institucijos maksimaliai prisitaikė prie susiklosčiusios situacijos ir palengvino paraiškų teikimo sąlygas.

Programa skirta skatinti ir plėsti Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų bendradarbiavimą per sieną ir tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – skatinti bendro regiono klestėjimo pažangą ir kurti gerą kaimynystę tarp Lietuvos ir Rusijos.

Pateiktos paraiškos pagal teminius tikslus ir atitinkamus prioritetus atrodo taip:

1) 15 paraiškų pagal 1 teminį tikslą „Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas“ ir jo prioritetą 1.1. „Istorinio ir gamtos paveldo atkūrimas ir pritaikymas, kultūros, kultūrinių tinklų kūrimo ir turizmo plėtros skatinimas“.

2) 25 paraiškos – pagal 2 teminį tikslą „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu “ ir jo prioritetą 2.1. „Socialinės įtraukties skatinimas ir bendradarbiavimas BPS regione gerinant sveikatos priežiūros, socialines ir švietimo paslaugas bei vietos bendruomenės iniciatyvų rėmimas.

3) 8 paraiškos – pagal 3 teminį tikslą „Gero valdymo vietos savivaldos ir regionų lygmeniu stiprinimas “ ir jo prioritetą 3.1. „Bendradarbiavimo tarp valdžios institucijų skatinimas ir vietos bendruomenių stiprinimas “.

Bendra pateiktų projektų paraiškų prašomų programos lėšų suma siekia 25,6 mln. EUR. Kalbant apie partnerystę, trečiajam kvietimui teikti paraiškas pateikė pagrindiniai paramos gavėjai iš visų programos regionų, išskyrus Telšių apskritį. Didžioji dalis pagrindinių paramos gavėjų atstovauja Klaipėdos apskričiai – 17 ir Kaliningrado sričiai – 14.

Pagal visus tris kvietimus teikti paraiškas iš viso buvo pateikta 151 projektų paraiška, o programos finansavimą Jungtinis stebėsenos komitetas (toliau – JSK) skyrė 24-iems pirmojo bei antrojo kvietimo teikti paraiškas projektams. Šiuo metu vyksta trečiojo kvietimo teikti paraiškas projektų administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo etapas. Kitas ir kartu paskutinis etapas – kokybės vertinimas. Pasibaigus kokybės vertinimo etapui, JSK priims sprendimus dėl paramos skyrimo.

Karantinas nesutrukdė tęsti suplanuotas veiklas ir 1-ojo kvietimo teikti paraiškas projektams – daugelis jų jau greitai įpusės projektų įgyvendinimo etapą. Didžioji dalis 2-ojo kvietimo teikti paraiškas projektų paramos sutarčių buvo pasirašytos laiku ir karantinas nesutrukdė pradėti projektų įgyvendinimo. Programa tikisi, kad netrukus ir likusios paramos sutartys bus pasirašytos ir visi paramos gavėjai pradės projektų įgyvendinimo etapą.

Daugiau informacijos: eni-cbc.eu/lr