Kontaktai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas

Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 271 7074
Faksas: +370 5 271 8782
www.vrm.lt

 

2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo ir Europos kaimynystės priemonės programas administruojantis VRM Regioninės politikos departamento Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius bei departamento vyresnysis patarėjas

 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (ETBT) programos ir su jomis susijusios veiklos

Deimantė Jankūnaitė
Vedėja
Telefonas: 852 718966
El. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt

Diana Paukštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 717124
El. paštas: diana.paukstiene@vrm.lt

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

Julita Gaigalė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718579
El. paštas: julita.gaigale@vrm.lt

Vaida Kuliešaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718914
El. paštas: vaida.kuliesaite@vrm.lt

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Renata Stambrauskė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718478
El. paštas: renata.stambrauske@vrm.lt

Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa

Renata Stambrauskė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718478
El. paštas: renata.stambrauske@vrm.lt

INTERREG Baltijos jūros regiono programa

Ieva Gervinskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718917
El. paštas: ieva.gervinskaite@vrm.lt

 

Diana Paukštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 717124
El. paštas: diana.paukstiene@vrm.lt

 

INTERREG EUROPE programa

Ieva Gervinskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718917
El. paštas: ieva.gervinskaite@vrm.lt

 

Diana Paukštienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 717124
El. paštas: diana.paukstiene@vrm.lt

URBACT programa

Andrius Valickas
Departamento vyresnysis patarėjas
Telefonas: 852 718595
El. paštas: andrius.valickas@vrm.lt

 

Deimantė Jankūnaitė
Vedėja
Telefonas: 852 718966
El. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

Deimantė Jankūnaitė
Vedėja
Telefonas: 852 718966
El. paštas: deimante.jankunaite@vrm.lt

 

Irina Bieliauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718388
El. paštas: irina.bieliauskiene@vrm.lt

2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programa

Ieva Gervinskaitė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718917
El. paštas: ieva.gervinskaite@vrm.lt

Irina Bieliauskienė
Vyriausioji specialistė
Telefonas: 852 718388
El. paštas: irina.bieliauskiene@vrm.lt

Kitos su 2014-2020 m. ETBT ir EKP programų įgyvendinimo koordinavimu susijusios veiklos (informacinė sklaida, viešieji pirkimai, renginių organizavimas, kvalifikacijos tobulinimas ir kt.)

Tomas Kirslys
Vyriausiasis specialistas
Telefonas: 852 718622
El. paštas: tomas.kirslys@vrm.lt