Renginiai

Visi renginiai

Kontrolės sistema

2014-2020 m. ETBT programų 1-ojo lygio kontrolės sistema Lietuvoje

Rekomendacijos Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo

1 priedas Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos tikrintojui

2 priedas Techninė užduotis dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto tikrintojo paslaugos pirkimo

3 priedas Informacija apie pasirinktą tikrintoją

4 priedas Pritarimas dėl Lietuvos partnerio pasirinkto projekto tikrintojo

Audito rekomendacijos tikrintojams dėl projektų tikrinimo

Audito rekomendacijos tikrintojams

Kita informacija:

2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų dokumentai, kuriais turi būti vadovaujamasi:

– Interreg Baltijos jūros regiono programos (FLC Report and checklist, Reporting guidelines)

– Interreg Europe programos  (First_level_controller_designation_checklist)

– Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos gairės dėl pirmojo lygio kontrolės (Interreg South Baltic Programme 2014-2020 GENERAL PRINCIPLES on first level control)