Kviečiame dalyvauti Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos mokymuose patvirtintiems antrojo kvietimo projektams

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinis sekretoriatas kviečia patvirtintų programos antrojo kvietimo projektų partnerius į projektų įgyvendinimo mokymus. Renginiai vyks Rezeknėje (balandžio 25 d.), Ignalinoje (balandžio 26 d.), Kuldygoje (gegužės 9 d.), Plungėje (gegužės 10 d.).

Mokymų dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais jiems aktualiais programos reikalavimais projektų vykdymui ir administravimui, gaus praktinių patarimų ir pavyzdžių iš kitų projektų vykdymo patirties. Taip pat, bus aptarti programos reikalavimai viešinimui ir informacijos sklaidai, ataskaitų rengimas elektroninėje valdymo sistemoje (angl. eMS), galimi projektų veiklų pakeitimai, kitos temos. Seminarai vyks anglų kalba.

Registracija į renginį yra privaloma. Seminarų darbotvarkes ir registracijos formas galima rasti programos interneto svetainėje www.latlit.eu.

Mokymų dalyvių skaičius yra ribotas. Iš projekto partnerio organizacijos kviečiami dalyvauti ne daugiau nei du dalyviai. Trūkstant vietų dalyviams gali būti pasiūlyta registruotis į kitoje vietoje vyksiantį renginį.

Daugiau informacijos apie mokymus gali suteikti:
Janis Vanags (tel. + 371 6 702 6937, mob. + 371 264 24 272, el. p. Janis.Vanags@varam.gov.lv),
Inga Ringailaitė (tel. + 370 5  261 0405, mob. + 370 659 63 284, el. p. inga.ringailaite@vilniusjts.lt).