Kvietimas kurti gerosios praktikos perdavimo tinklus yra atviras!

Šiais metais URBACT programa patvirtino 97 Gerosios praktikos miestus 25 Europos šalyse. Šių miestų valdymo ir plėtros gerosios praktikos pavyzdžiai apima labai įvairias temas: nuo klimato kaitos ir miesto transporto planų suderinimo, migrantų įtraukimo į skaitmenines naujoves iki gyventojų įtraukimo į sumanaus miesto kūrimą ir t. t. Pripažinti Gerosios praktikos miestai yra atviri ir pasiruošę padėti kitiems Europos miestams perimti sumaniuosius miesto valdymo sprendimus.

Šiuo metu atviras URBACT kvietimas teikti gerosios praktikos perdavimo projektus yra puiki galimybė miestams jungtis į bendradarbiavimo tinklus, kuriuose galėtų dalintis patirtimi ir perimti jau patikrintus sprendimus tvariai miestų plėtrai ir valdymui.

Projektų paraiškas gerosios praktikos perdavimo tinklo kūrimui galima teikti iki 2018 m. sausio 10 d.

 

Apie Gerosios praktikos perdavimo tinklų projektus

Miestai, suinteresuoti perimti ir pritaikyti gerąją praktiką, pirmiausia turėtų apsilankyti URBACT tinklalapyje, susipažinti su URBACT Gerosios praktikos miestų sprendimais ir išsirinkti labiausiai miesto poreikius atitinkančius sprendimus.

Gerosios praktikos perdavimo projektų paraiškas teikti ir būti pagrindiniu projekto partneriu gali visi paskelbti URBACT Gerosios praktikos miestai. Projekte papildomai gali dalyvauti iki 2 skirtingų šalių miestų partnerių, kaip gerosios praktikos perėmėjų.

Gerosios praktikos perdavimo tinklų projektai bus įgyvendinami 2 etapais. Pirmasis etapas, truksiantis 6 mėn., bus skirtas partnerių susitikimams ir veiksmų plano paruošimui. Antrasis etapas, truksiantis iki 24 mėn., bus skirtas veiksmų plano pritaikymui ir įgyvendinimui. Projekto biudžetas gali siekti iki 600 000 Eur.

URBACT programa yra paruošusi Perdavimo tinklų vadovą. Jame yra išdėstyta gerosios praktikos perdavimo projektų specifika ir tai, ko gali tikėtis miestas, prisijungdamas prie URBACT perdavimo tinklo. Taip pat, vadove yra išdėstyti projekto partnerių įsipareigojimai ir finansiniai įnašai projekte.

Skatiname visus potencialius partnerius kuo greičiau susisiekti su URBACT Gerosios praktikos miestais ir aptarti būsimą partnerystę.

Naudinga informacija projektų partneriams:

  1. Perdavimo tinklų projektų kvietimo informacija.
  2. Perdavimo tinklų vadovas.
  3. Gerosios praktikos miestų svetainė.

 

Kontaktinis asmuo Lietuvoje:

 urbact lt logo Diana Zalieckė

Nacionalinis URBACT biuras Lietuvoje | URBACT programa
VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas. Konstitucijos pr. 7 LT-09308 Vilnius, Lithuania
Tel.: +370 5 272 5774 | Mob: +370 659 63 285
Email: diana.zaliecke@vilniusjts.eu  | www.urbact.eu