KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMAI

Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa, kurios tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos pasienyje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms, skelbia 5-ąjį kvietimą teikti paraiškas projektų finansavimui gauti.

Programos kvietimo, prasidėjusio 2020 m. gegužės 4 d., biudžetas yra apie 11,4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų. Šis kvietimas teikti paraiškas yra tęstinis, tad paraiškas galima teikti iki tol, kol bus paskirstytos visos lėšos, bet ne vėliau nei iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Paraiškos bus vertinamos pagal jų gavimo pirmumą, todėl anksčiausiai gautos paraiškos bus vertinamos pirmiausiai ir turės didžiausią galimybę gauti finansavimą.

85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra finansuojamos iš ERPF, projekto partneriai turi prisidėti 15% nuosavų lėšų. Mažiausias bendras tinkamas finansuoti projekto biudžetas yra 50 000,00 eurų, didžiausias – 1 milijonas eurų.

5-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas prioritetines kryptis:

  1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas;
  2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
  3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija;
  4. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Strateginis prioritetas bus teikiamas projektams, sprendžiantiems koronaviruso COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius: tiek reaguojant į dabartinius ekstremalios situacijos poreikius, tiek sumažinant protrūkio sukeltą poveikį įvairiems gyvenimo aspektams (ekonominiams, socialiniams ir kitiems).

Paraiškų teikimas bus organizuojamas, taikant supaprastintas procedūras. Pagrindinės jų – sutrumpėjęs pateiktų paraiškų vertinimo laikas, galimybė pateikti paraiškas tik elektroniniu formatu, sumažintas reikalaujamų pateikti dokumentų kiekis. Jungtinis techninis sekretoriatas organizuos mokymus apie paraiškų teikimą. Daugiau informacijos apie 5-ąjį kvietimą ir dokumentus rasite programos puslapyje www.lietuva-polska.eu.