Latvijos ir Lietuvos programos susitikimas su projektų pirmojo lygio kontrolieriais (auditoriais)

Š. m. lapkričio 8 d. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programa) vadovaujančioji institucija (Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija) organizuoja susitikimą su programos projektų pirmojo lygio kontrolieriais (auditoriais). Šio susitikimo tikslas – aptarti programos reikalavimus dėl pirmojo lygio kontrolės (audito) (angl. Financial control), didesnį dėmesį skiriant 2-ojo kvietimo metu patvirtintiems projektams, kurie jau baigia vykdyti projekto 1-ąjį ataskaitinį laikotarpį ir rengia arba jau parengė ir programai pateikė 1-ąją projekto (partnerio) ataskaitą.

Susitikime dalyvaus programos vadovaujančiosios institucijos / Jungtinio sekretoriato atstovai ir programos projektų Lietuvos ir Latvijos partnerių vykdomų projektų pirmojo lygio kontrolę (tikrinimus) atliekantys tikrintojai (auditoriai).

Susitikimas vyks 2018 m. lapkričio 8 d. nuo 10.00 iki 15.00 val. viešbutyje EUROPA ROYALE (adresas: Miško g. 11, 44321 Kaunas Lietuva), susitikimo kalba – anglų kalba.

Susitikimo darbotvarkė

Programa kviečia projektų pirmojo lygio kontrolierius (auditorius) iki š. m. lapkričio 2 d. registruotis į renginį ČIA. Pirmojo lygio kontrolieriai (auditoriai) prašomi arba registracijos formoje iš anksto nurodyti tikrinant projektus iškilusius klausimus, arba pateikti šiuos klausimus el. paštu: inga.ringailaite@vilniusjts.eu.

Dėl susitikimo ir visų iškilusių klausimų prašome kreiptis į programos informacijos vadovę Ingą Ringailaitę, tel. + 370 5 261 0405, mob. + 370 659 63 284, el. paštu inga.ringailaite@vilniusjts.eu.

Daugiau informacijos apie programą prašome ieškoti programos tinklalapyje www.latlit.eu.