Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimas įgauna pagreitį

2017 m. lapkričio 16-17 d. Vilniuje įvyko 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2-ojo Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis, kuriam pirmininkavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Gediminas Česonis. Našus darbas posėdžio metu įgalino komitetą priimti Programos įgyvendinimui svarbius sprendimus bei patvirtinti Programos darbo ir komunikacijos planus 2018 metams.

Taip pat jau yra naujienų apie labai laukiamą 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Jungtinis stebėsenos komitetas patvirtino Pareiškėjo dokumentų rinkinį: Gaires pareiškėjams ir paramos gavėjams kartu su visais priedais ir dokumentais, reikalingais projektų pasiūlymams pateikti. 1-asis kvietimas teikti projektų paraiškas bus skelbiamas netrukus po žiemos švenčių – 2018 m. sausio 10 d. Po kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimo Programos teritorijoje bus organizuojami informaciniai renginiai potencialiems pareiškėjams.

Visos naujienos apie 1-ojo kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimą ir informacinių renginių datas potencialiems pareiškėjams bus skelbiamos Programos svetainėje (www.eni-cbc.eu/lr) ir Facebook profilyje.

2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa, kurią bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija, buvo sukurta pagal Europos kaimynystės priemonę. Programa skatina ir plėtoja bendradarbiavimą per sieną tarp Lietuvos ir Rusijos pasienio regionų ir tiesiogiai prisideda prie bendro tikslo – pažangos kuriant bendrą gerovę ir geros kaimynystės tarp dalyvaujančių šalių.

 I VRM naujienas

 

I spauda (2)