Mokymai Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektų Lietuvos partneriams

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programa) Jungtinis sekretoriatas š. m. rugsėjo 20 d. Kaune ir rugsėjo 21 d. Šiauliuose organizuoja mokymus programos 1-ojo kvietimo metu patvirtintų projektų Lietuvos partneriams. Mokymų metu programos Jungtinio sekretoriato darbuotojai supažindins projektų Lietuvos partnerius su projektų įgyvendinimo ir ataskaitų teikimo reikalavimais.

Programos informaciją apie renginius, darbotvarkę ir registracijos formą galima rasti programos tinklalapyje www.latlit.eu, naujienų skiltyje: http://latlit.eu/project-reporting-seminars-for-lithuanian-partners/.