Interreg Baltijos jūros regiono programoje patvirtinti pirmieji 35 projektai

Lapkričio 18-19 d. Malmėje (Švedija) vykusiame 2014-2020 m. INTERREG Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje  patvirtinti pirmojo kvietimo 35 projektai, kurių paraiškos buvo pateiktos pagal I-III programos prioritetus. Taip pat stebėsenos komiteto posėdyje pritarta skirti lėšas 7-ajam Europos Sąjungos (ES) Strategijos Baltijos jūros regione forumui surengti. ES Strategijos Baltijos jūros regione formumas vyks 2016 m. lapkričio 8-9 d. Stokholme (Švedija).
57 Lietuvos partnerių organizacijos dalyvauja 30 patvirtintų projektų. 1 projekte Lietuvos partneris VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas yra vedantysis projekto parteris. Tai projektas, pateiktas pagal 3 prioritetą Tvarus transportas (3.4 tikslas Aplinką tausojanti laivininkystė), Go LNG (LNG Value chain for clean shipping, green ports and blue growth in the Baltic Sea Region). Kiti Lietuvos partneriai dalyvaujantys šiame projekte – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VšĮ Klaipėdos laivybos tyrimų centras.
Antrasis kvietimas teikti projektų paraiškas planuojamas skelbti 2016 m. I-ajame ketvirtyje.

Daugiau informacijos >>>>>

 

Daugiau programos naujienų tiklapyje www.interreg-baltic.eu.