Paskelbtas 3-asis kvietimas teikti paraiškas!

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 3-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2018 m. balandžio 3 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2018 m. birželio 28 d. 16:00 val. (GMT + 02:00). Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

3-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas  prioritetines kryptis:

1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo  skatinimas;

2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

4. Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

SVARBU! Paraiškos, prisidedančios prie 3 Prioriteto Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija įgyvendinimo, negalės būti teikiamos, kadangi visos lėšos, skirtos 3-ojo  prioriteto tikslams siekti, jau buvo paskirstytos dviejų pirmųjų kvietimų metu.

Ypatingai yra laukiamos paraiškos, prisidedančios prie konkretaus tikslo 2.2 Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas bei atitinkamų rodiklių pasiekimo:

2.2.O.1. Bendrų vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų dalyvių skaičius;

2.2.O.2. Judumo per sieną iniciatyvų dalyvių skaičius.

Daugiau informacijos apie 3-ąjį kvietimą ir dokumentus rasite ČIA

Informaciją apie mokymus potencialiems pareiškėjams paskelbsime netrukus.