Paskelbtas 6 kvietimas teikti Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektų paraiškas

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė 6-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Projektų paraiškas galima teikti nuo š. m. spalio 1 d. iki š. m. gruodžio 18 d., 16 val. (nurodytas Centrinės Europos laikas).

Laukiamos projektų paraiškos pagal šias programos remiamas prioritetines sritis:
– 2.2 Didesnis ekologiškų technologijų naudojimas siekiant sumažinti taršos išleidimą Pietų Baltijos regione
– 3.1 Transporto paslaugų kokybės gerinimas ir ekologinio tvarumo Pietų Baltijos regione didinimas
– 4.1 Didinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios Pietinės Baltijos jūros regiono mėlynosios ir ekologiškos ekonomikos sektoriuose, dalis pasitelkiant tarpvalstybinius veiksmus
– 5.1 Gerinti Pietų Baltijos jūros regiono vietos subjektų bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant tarpvalstybiniuose tinkluose
Interreg Pietų Baltijos programa labai laukia inovatyvių projektų, naujo požiūrio į programos prioritetines sritis ir kūrybingų projektų idėjų.

Projektų paraiškų aprašus pagal programos prioritetines sritis galite rasti čia:
Kvietimas teikti Žaliųjų technologijų projektų paraiškas (prioritetinė sritis 2.2)
Kvietimas teikti Tvaraus transporto projektų paraiškas (prioritetinė sritis 3.1)
Kvietimas teikti Kvalifikuotos darbo jėgos didinimo projektų paraiškas (prioritetinė sritis 4.1)
Kvietimas teikti Bendradarbiavimo gebėjimo stiprinimo projektų paraiškas (prioritetinė sritis 5.1)
Daugiau informacijos apie 6-ąjį kvietimą ir su šiuo kvietimu susijusius dokumentus rasite čia.

Programos informacinio biuro Lietuvoje kontaktai:
Diana Zalieckė, Informacijos ir projektų vadovė
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius, Lietuva
Mob: +370 659 63285 Tel: +370 5 272 5774
El. paštas: diana.zaliecke@vilniusjts.eu
www.southbaltic.eu.