PASKELBTAS INTERREG EUROPE PROGRAMOS 4 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

INTERREG EUROPE programa paskelbė 4 – tą kvietimą teikti paraiškas. Programa skirta gerinti regionų plėtros politiką ypatingą dėmesį skiriant struktūrinių fondų programoms. Paraiškų pateikimo laikas: 2018 m. gegužės 7 d. – 2018 m. birželio 22 d. 12 val. Kvietimas yra atviras pagal keturis programos prioritetus:

 • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos
 • Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
 • Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika
 • Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas

Pagrindiniai kvietimo dokumentai:

 1. Techninė užduotis (Terms of Reference)
 2. Programos vadovas (Programme Manual 5 version)
 3. Paramos laiškas (Letter of Support)
 4. Partnerio deklaracija (Partner Declaration)

Norime atkreipti dėmesį, kad šiame kvietime yra keletą naujovių:

 1. Programą apimanti teritorija (28 ES šalys, Šveicarija ir Norvegija) buvo padalinta į 4 geografinius regionus. Naujas reikalavimas yra, kad projekto partnerystę sudarytų po vieną partnerį iš bent trijų regionų.
 2. Programa skatina naudoti išmanią paraiškos formą, kuri pateikiama iOLF sistemoje.
 3. Projektai turėtų būti inovatyvūs. Per pirmus tris kvietimus patvirtinti 184 projektai apimdavo įvairiausias temas ir tapti inovatyviam yra vis sunkiau. Siūloma atkreipti dėmesį į šias sritis – atsinaujinanti energija, vandens kokybė, atliekų tvarkymas ir rekomenduojama į projektus įtraukti naujus partnerius ir organizacijas.
 4. Atkreipiamas dėmesys, kad antroji fazė (2nd phase) sutrumpėjo nuo 2 metų iki 1 metų.  Šios fazės veikla bus apmokama iš pagrindinės projekto sumos ir nebereikės atskiro biudžeto antrajai fazei.
 5. Kadangi programa turi baigtis 2023 metų pabaigoje visos projektų veiklos ir mokėjimai turi būti atlikti vėliausiai iki 2023 balandžio 1 d. Daugiau informacijos apie projekto trukmę rasite programos vadove (Programme Manual) 6.4.1 punkte.

Iš viso per 3 kvietimus buvo pateiktos 706 paraiškos, patvirtinti finansuoti – 184 projektai. Viso paskirstyta 254 mln. eurų ERPF lėšų.

Daugiau informacijos apie 4-ąjį kvietimą ir dokumentus rasite ČIA .