Paskelbtas Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos antrasis kvietimas teikti paraiškas

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, antrasis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2017 m. kovo 20 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2017 m. gegužės 22 d. 16:00 val. Lietuvos laiku. Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

Bendrasis Programos tikslas yra skatinti pažangų, darnų ir integracinį augimą pasienio teritorijoje, pasitelkiant bendradarbiavimą per sieną. Šia programa siekiama prisidėti prie regioninio augimo ir gyvenimo kokybės, skatinant glaudesnį bendradarbiavimą per sieną tarp Programos teritorijos žmonių ir institucijų.

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama sudaro 85 % visų tinkamų projekto išlaidų, 15 % lėšų sudaro projekto partnerių nuosavas įnašas.

Daugiau informacijos apie 2-ąjį kvietimą teikti paraiškas rasite ČIA.