Patvirtinta 11 Interreg V-A Pietų Baltijos programos ketvirtojo kvietimo projektų!

Š. m. lapkričio 8–9 d. Giustrove (Vokietija) vykusiame Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto posėdyje finansuoti atrinkta 11 projektų, kurių paraiškos buvo pateiktos 4-ojo kvietimo metu. Devyniuose patvirtintuose projektuose dalyvauja dvylika Lietuvos partnerių. Šių Lietuvos partnerių veikloms vykdyti skirta 1,42 mln. EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Programos lėšomis bus finansuojami šie projektai:

2 prioritetas. Tikslas – didesnis žaliųjų technologijų naudojimas siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione:
„LESS IS MORE”, Energiją tausojančios technologijos, skirtos pašalinti vaistus ir kitus teršalus.
„STEP”, Dumblo technologinė ekologinė pažanga – kanalizacijos dumblo kokybės gerinimas ir pakartotinis jo naudojimas.

3 prioritetas. Tikslas – pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione:
„CAR”, Automatinio atnaujinimo kūrimas.
„CoBiUM“, Krovininiai dviračiai miesto judumui.

4 prioritetas. Tikslas – padidinti kvalifikuotos darbo jėgos, dirbančios Pietų Baltijos regiono mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose, bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus:
„SB Nature Guide Network“, Remti darnųjį gamtinį turizmą tarpvalstybinėse pakrantės zonose Pietų Baltijos regione, sukuriant bendrą vietos gidų švietimo sistemą.
„SEAPLANSPACE”, Erdvinio planavimo priemonės tvariam jūrų valdymui.

5 prioritetas. Tikslas – sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo galimybes dalyvaujant tarptautiniuose tinkluose:
„UMBRELLA”, Pietų Baltijos jūros regiono veikėjų tarpvalstybinio bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas.
„CICPA”, Bendros iniciatyvos saugomose teritorijose.
„FilmNet”, Pietų Baltijos filmų ir kultūros tinklas.
„SB FICA“, “South Baltic Food Culture Innovation” dalyviai.
„SB YCGN”, Pietų Baltijos jaunimo pagrindinių grupių tinklas.

Šiems projektams buvo skirta 10 562 504,02 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Stebėsenos komitetas taip pat nusprendė paskelbti 5-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Kvietimo laikotarpis – lapkričio 13 d. – gruodžio 20 d. Laukiamos projektų paraiškos pagal šiuos prioritetų tikslus 2.1, 2.2, 3 ir 4.

Daugiau informacijos apie 2014–2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą rasite internetinėje svetainėje www.southbaltic.eu.

 

Programos informacinio biuro Lietuvoje kontaktai:

Diana Zalieckė
Informacijos viešinimo specialistė
Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius Lietuva
Mob: +370 659 63285
Tel: +370 5 272 5774

El. paštas: diana.zaliecke@vilniusjts.eu
www.southbaltic.eu