Patvirtinta 16 projektų bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos iniciatyvoms finansuoti

Šių metų lapkričio 15 – 16 dienomis Trakuose vyko 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ketvirtasis Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis. Posėdžio metu bendru sutarimu patvirtinti 16 antrojo kvietimo projektų, kuriems įgyvendinti skirta daugiau nei 9,7 milijonai eurų. Patvirtintų projektų sąrašas paskelbtas adresu http://www.eni-cbc.eu/llb/en/news/results-of-the-2nd-call-for-project-proposals/2302

Trečiąjį kvietimą teikti projektų paraiškas numatoma paskelbti 2019 m. (detali informacija bus paskelbta Programos interneto svetainėje www.eni-cbc.eu/llb)

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp šių šalių žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programos finansuojamus projektus gali įgyvendinti viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus institucijos iš Alytaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių, Latvijos Latgalės ir Žemgalės regionų bei Baltarusijos Gardino, Minsko, Mogiliovo, Vitebsko sričių ir Minsko miesto. Programai įgyvendinti skirta 74 milijonai eurų ES lėšų.

Daugiau informacijos: www.eni-cbc.eu/llb/en