Patvirtinta 30 projektų bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos iniciatyvoms finansuoti

Šių metų spalio 30 – 31 dienomis Mežuotnėje, Latvijoje, vyko 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos trečiasis Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis. Posėdžio metu bendru sutarimu patvirtinti 30 pirmojo kvietimo projektų, kuriems įgyvendinti skirta daugiau nei 20 milijonų eurų. Patvirtintų projektų sąrašas paskelbtas adresu: http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/naujienos/1-ojo-kvietimo-teikti-paraiskas-rezultatai/1285.

Taip pat posėdžio metu galutinai suderintos ir patvirtintos antrojo kvietimo Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams, taip pat pristatytas antrojo kietimo tvarkaraštis, aptartos ir galutinai patvirtintos nuostatos dėl didelės apimties projektų įgyvendinimo, pristatytas ir patvirtintas metinis veiklos planas 2018 metams, taip pat pateikta informacija apie metinio komunikacijos plano įgyvendinimą, aptartos planuojamos komunikacijos veiklos. Antrąjį kvietimą teikti projektų paraiškas numatoma paskelbti 2017 m. lapkričio mėn.

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp šių šalių žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. Programos finansuojamus projektus gali įgyvendinti viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus institucijos iš Alytaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių, Latvijos Latgalės ir Žemgalės regionų bei Baltarusijos Gardino, Minsko, Mogiliovo, Vitebskos sričių ir Minsko miesto. Programai įgyvendinti skirta 74 milijonai eurų ES lėšų.

Programos interneto svetainė: www.eni-cbc.eu/llb.

20171030_132947

 

20171030_132927