PATVIRTINTAS FINANSAVIMAS 19 LIETUVOS-LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO INICIATYVŲ

2017 m. lapkričio 22-23 dienomis Marijampolėje įvyko Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos Jungtinio stebėsenos komiteto posėdis, kurio metu Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) parama buvo skirta 19 pasienio iniciatyvų. ERPF padengs 85 procentus kiekvieno projekto lėšų.

Iš viso trečiojo kvietimo metu buvo pateikta 80 projektinių paraiškų. 2014-2020 metų laikotarpiu Lietuvos-Lenkijos pasienio projektams bus paskirstyta apie 50 milijonų eurų ERPF lėšų, o šio kvietimo metu buvo paskirta 11,6 milijonų eurų parama. Net 14 projektų, įgyvendinamų pasienio regione įsikūrusių ligoninių, savivaldybių, taip pat policijos, pasienio apsaugos ir kitų įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas, prisidės prie vieno populiariausių Programos prioritetų – valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimo ir veiksmingo viešojo administravimo – tikslų įgyvendinimo.

5 dvišalės iniciatyvos sieks sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui Lietuvos ir Lenkijos pasienyje. Alytaus kraštotyros ir Suvalkų regioninio muziejų projekte LT-PL-3R-205 „Paliktas paveldas“ numatoma atnaujinti pasenusią kultūros infrastruktūrą, pritaikant ją jaunosios kartos lankymui – bus sukurta nauja etnografinė ekspozicija ir naujos edukacinės programos lankytojams Alytaus mieste, o partnerių mieste Suvalkuose bus organizuojamos senovinių amatų atviros dirbtuvės.

Paraiškas ES finansavimui gauti galėjo teikti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys iš Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Vilniaus apskričių (išskyrus Vilniaus miestą) bei Lenkijos Balstogės, Suvalkų, Elko subregionų. Projektai turėjo prisidėti prie vieno iš trijų Programos teminių tikslų įgyvendinimo: aplinkosaugos ir išteklių naudojimo, užimtumo ir darbo jėgos judumo arba institucinių pajėgumų stiprinimo.

Kitą kvietimą teikti paraiškas numatoma skelbti 2019 metų birželio 10 d. – rugsėjo 30 d.

Išsamesnę informaciją apie Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos programą bei patvirtintų projektų sąrašą rasite svetainėje www.lietuva-polska.eu