Patvirtintas finansavimas 38 Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo iniciatyvoms

interreg_Lietuva-Polska_LT_v2_CMYK

2017 m. spalio 26-27 dienomis Balstogėje (Lenkija) įvyko Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo programos Jungtinio priežiūros komiteto posėdis, kurio metu Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) parama buvo skirta 38 pasienio iniciatyvoms.

Iš viso antrojo kvietimo metu buvo pateiktos 89 smulkiųjų projektų paraiškos. 2014-2020 metų laikotarpiu Lietuvos-Lenkijos pasienio projektams bus paskirstyta apie 50 milijonų eurų ERPF lėšų, o šis kvietimas buvo skirtas nedidelėms, t.y. iki 50 tūkstančių eurų vertės, iniciatyvoms skatinti. Pvz., Varėnos rajono savivaldybės administracijos ir Ožyšo savivaldybės projekte LT-PL-2S-126 “Turizmo trasos – raktas į pasienio bendruomenių patirčių mainus” planuojama sukurti bendrą turistinį maršrutą dviračiais “Orzysz-Varėna”, nužymint jį maršrutui reklamuoti skirtame leidinyje su žemėlapiu, kartu numatant įrengti nedidelės apimties infrastruktūros elementus, pritaikytus lankytojams.

Bendra iš Europos regioninio plėtros fondo smulkiesiems projektams skiriama paramos suma siekia 1,5 milijono eurų. 16 projektų pagrindiniai paramos gavėjai yra iš Lenkijos, o 22 projektams vadovaus organizacijos iš Lietuvos. Daugiausiai paramos gavėjų yra įsikūrę Palenkės vaivadijoje – 28 institucijos bendradarbiaus su lietuviais. Net 14 smulkiųjų projektų, įgyvendinamų pasienio regione įsikūrusių ligoninių, socialinės paramos centrų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas, prisidės prie vieno populiariausių Programos prioritetų – socialinės įtraukties skatinimo, kovos su skurdu ir bet kokia diskriminacija – tikslų įgyvendinimo.

Paraiškas ES finansavimui gauti galėjo teikti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys iš Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Vilniaus apskričių (išskyrus Vilniaus miestą) bei Lenkijos Balstogės, Suvalkų, Elko subregionų. Projektai turėjo prisidėti prie vieno iš keturių Programos teminių tikslų įgyvendinimo: aplinkosaugos ir išteklių naudojimo, užimtumo ir darbo jėgos judumo, socialinės įtraukties ir institucinių pajėgumų stiprinimo.

Kitą kvietimą teikti paraiškas numatoma skelbti 2018 metų balandžio 3 d. (paskutinė paraiškų teikimo diena – 2018 m. birželio 28 d.). Kadangi visos lėšos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti, jau yra paskirstytos įgyvendinamiems projektams, kvietimas bus skirtas likusiems trims Programos teminiams tikslams siekti. 85 proc. kiekvieno projekto lėšų padengs ERPF.

Išsamesnę informaciją apie Interreg V-A LietuvosLenkijos programą bei patvirtintų smulkiųjų projektų sąrašą rasite svetainėje www.lietuva-polska.eu.