Patvirtinti 54 Interreg Europe programos 3-ojo kvietimo projektai

Logo vidinis IE

Š. m. kovo 13-14 d. Sofijoje (Bulgarija) vykusiame INTERREG EUROPE programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 234 pateiktų paraiškų buvo patvirtinti 54 trečiojo kvietimo (2017 m. kovo 1 d. – birželio 30 d.) projektai. Lietuvos partneriams numatyta skirti 1,9 mln. Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) eurų. Kvietimas buvo atviras pagal 4 programos prioritetus.

13 Lietuvos partnerių dalyvauja 12 patvirtintų projektų. Viename projekte Buy+I Lietuvos partneris yra pagrindinis partneris.

Pagal prioritetus paraiškos pasiskirstė sekančiai:

* Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos – 49 paraiškos (21 proc.), iš jų LT dalyvauja 4 projektuose: Agri Renaissance, TraCS3; Buy+I; INNOVASPA 4 HEALTH;

* Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas – 45 paraiškos (19 proc.), iš jų LT dalyvauja 5 projektuose: ABCitiEs, EXTRA-SMEs, FuturE.com, Innova-FI, RECREATE;

* Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika – 44 paraiškos (19 proc.), iš jų LT dalyvauja 1 projekte: INTENSIFY;

*Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas – 96 paraiškos (41 proc.), iš jų LT dalyvauja 2 projektuose: STAR Cities, CircPro.

Daugiau informacijoshttps://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/