Patvirtinti Interreg Baltijos jūros regiono programos 2-jo kvietimo (1-3 prioritetas) ir Seed money 1-ojo kvietimo (4 prioritetas) projektai

Š. m. gegužės 23-24 d. Helsinkyje (Suomija) vykusiame Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 71 pateiktos paraiškos buvo patvirtinti 39 antrojo kvietimo (1-3 prioritetas) projektai, kurių veikloms įgyvendinti ketinama skirti 87,1 mln. ERPF lėšų.
25 patvirtintuose projektuose dalyvauja Lietuvos partneriai:

Pagal 1 prioritetą Innovation Lietuvos partneriai dalyvauja 13 projektų

1.1. Research and innovation infrastructure: IRIS; ProVaHealth; TEST-4-SME

1.2. Smart specialization: GoSmart BSR; LARS; Smart-up BSR

1.3 Non-technological innovation: BaltCityPrevention; Baltic Game Industry; Baltic Sea Food; BIC; DIGINNO; INBETS BSR; SNOwMan

 

Pagal 2 prioritetą Natural Resources Lietuvos partneriai dalyvauja 7 projektuose:

2.1 Clear waters: MANURE STANDARDS

2.2 Renewable energy: Baltic ForBio; Co2mmunity

2.3 Energy efficiency: Act Now; LowTEMP

2.4 Blue growth: BalticRIM; RETROUT

 

Pagal 3 prioritetą Transport Lietuvos partneriai dalyvauja 5 projektuose:

3.1 Interoperability: RTF

3.4 Clean shipping: COMPLETE; ECOPRODIGI

3.5 Urban mobility: cities.multimodal; SUMBA

 

Iš viso dalyvaujantiems LT partneriams numatoma skirti apie 5,5 mln. eurų (pagal 1-ąjį prioritetą numatoma skirti 2,7 mln., pagal 2-ąjį prioritetą -1,8 mln. ir pagal 3-ąjį prioritetą – 994 tūkst. ERPF lėšų).

Taip pat stebėsenos komiteto posėdyje iš 32 Seed money pirmojo kvietimo (4 prioritetas) projektų buvo patvirtinti 25 projektai, iš kurių 13-oje dalyvauja Lietuvos partneriai, kurių veikloms įgyvendinti numatoma skirti 119 tūkst. ERPF lėšų.

 Project acronym  Policy Area / Horizontal Action covered
 BALTIC MAKERS  PA Culture
 BSR SMART LIFE  PA Education
 BSRCulturalPlanning  PA Culture
 BSR-DocTrainHealth  HA Neighbours
 CreaDigi&Tourism  PA Culture
 DESIRE  PA Nutri
 ENERPO  PA Energy
 ENT-MIND  PA Education
 For Better Health  PA Health
GrePPP PA Hazards
MSPDAT HA Spatial Planning
QWATERA PA Nutri
Watertour PA Tourism

Išsamesnę informaciją apie abu kvietimus galite rasti čia ir čia.