PATVIRTINTI INTERREG BALTIJOS JŪROS REGIONO PROGRAMOS 3 KVIETIMO (1-3 PRIORITETAS) PROJEKTAI

Š. m. rugsėjo 19-20 d. Taline (Estija) vykusiame Interreg Baltijos jūros regiono programos stebėsenos komiteto posėdyje iš 114 pateiktos paraiškos buvo patvirtinti 31 trečiojo kvietimo (1-3 prioritetas) projektai, kurių veikloms įgyvendinti ketinama skirti 56 mln. ERPF lėšų. 31 patvirtintame projekte dalyvauja Lietuvos partneriai:

Pagal 1 prioritetą Innovation Lietuvos partneriai dalyvauja 13 projektų:

1.1. Research and innovation infrastructure: BalticLSC, NovelBaltic, InforM, CAROTS, ECOLABNET

1.2. Smart specialization: OSIRIS

1.3 Non-technological innovation: Creative Ports, Healthy Boost, EmPaci, UrbCulturalPlanning, InnoCAPE, BaltSe@nioR 2.0, Restart BSR

Pagal 2 prioritetą Natural Resources Lietuvos partneriai dalyvauja 4 projektuose:

2.1 Clear waters: DESIRE, FanpLESStic-sea, WATERDRIVE

2.2 Renewable energy: BalticBiomass4Value

Pagal 3 prioritetą Transport Lietuvos partneriai dalyvauja 4 projektuose:

3.1 Interoperability: COMBINE

3.2 Accessibility: RESPONSE, MARA

3.3 Maritime safety: OIL SPILL

Iš viso dalyvaujantiems LT partneriams numatoma skirti apie 6,4 mln. eurų (pagal 1-ąjį prioritetą numatoma skirti 4,2 mln., pagal 2-ąjį prioritetą – 1,2 mln. ir pagal 3-ąjį prioritetą – 1 mln. ERPF lėšų).

Išsamesnę informaciją apie 3-iojo kvietimo rezultatus galite rasti čia.