Savo veiklas įgyvendins 23 URBACT programos gerosios praktikos perdavimo tinklų projektai

ko

Š. m. gruodžio 4 d. URBACT programos stebėsenos komitete buvo patvirtinti 23 projektai, kurie tęs savo veiklas perduodami-perimdami gerąją miestų patirtį tarpusavyje.

24 mėnesių projektų įgyvendinimo laikotarpis yra padalintas į du skirtingus veiklų etapus:

  • Pirmieji 18 mėnesių – tai gerojo sprendimo perkėlimo mokymosi laikotarpis, per kurį partneriai daugiausia dėmesio skirs informacijos mainams ir mokymosi veiklai tinkle;
  • Sekantys 6 mėnesiai – tai perkeltos gerosios praktikos viešinimo laikotarpis, kuris bus skirtas bendrauti ir aptarti kiekvieno partnerio perkėlimo patirtį platesnei auditorijai.

2019 m. sausio mėnesį Paryžiuje vyks šių patvirtintų projektų pagrindinių partnerių ir ekspertų susitikimas siekiamiems projekto rezultatams aptarti. Taip pat jiems bus pristatyti pavasario mokymai “URBACT Campus”.

Kiekvienas perdavimo tinklas netrukus turės savo tinklalapį URBACT internetinėje svetainėje, kuriame pristatys tinklo partnerystę, projekto tikslą ir iššūkius, taip pat bus pristatomi tinklo įgyvendinti darbai.

Patvirtintuose 23 gerosios miestų praktikos perdavimo projektuose dalyvauja partneriai iš 25 programos šalių. Projektų partnerystėje dalyvauja 161 organizacija. Apie 37% projektų partnerių yra URBACT programos naujokai, tai reiškia, kad jie anksčiau nedalyvavo URBACT programos tinkluose.

Projektas “RURAL”, kuriame kartu su Italijos ir Ispanijos partneriais dalyvauja Vilniaus miestas, ieškos sprendimų ir dalinsis patirtimi sprendžiant gyventojų įtraukties ir miestų regeneracijos klausimus.

Projekte “The Playful Paradigm” Klaipėdos miestas kartu su Italijos ir Airijos partneriais dalinsis lanksčiais ir naujoviškais sprendimais tvariai ir sveikai aplinkai mieste kurti.

Viena iš URBACT programos remiamų miestų bendradarbiavimo formų – gerosios patirties perdavimo tinklų projektai. Jų tikslas yra remti miestus pritaikant ir naudojant gerą kitų miestų praktiką, siekiant pagerinti jų miestų valdymo politiką.

Informacija apie patvirtintus perdavimo tinklus. Sveikiname 23 patvirtintus projektus!

Kontaktinis asmuo Lietuvoje:

URBACT Lietuva

Diana Zalieckė

Nacionalinis URBACT biuras Lietuvoje | URBACT programa

VšĮ Jungtinis techninis sekretoriatas. Konstitucijos pr. 7 LT-09308 Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 272 5774 | Mob: +370 659 63 285

Email: diana.zaliecke@vilniusjts.eu  | www.urbact.eu