Skirtas finansavimas Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams

Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetas skyrė 255421,76 EUR Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų finansavimą 8 Seed Money 2 kvietimo projektams. Kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas nuo 2017 m. sausio 10 d. iki sausio 31 d. pagal dvi programos priemones: 3.1. Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione ir 4.1. Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus bendradarbiavimo per sieną veiksmus. 4 paraiškos buvo patvirtintos pagal 3.1 priemonę – siekiant pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą ir 4 paraiškos planuojant padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį. 6 projektuose dalyvauja 8 Lietuvos partneriai, jiems skirta 67058 EUR ERPF lėšų. Klaipėdos universitetas atliks pagrindinio partnerio funkcijas 2 projektuose.

Seed money 2 kvietimo projektų partneriai turi galimybę parengti projekto idėją, sukurti partnerystę ir pasirengti paraiškos projektą, kurį bus galima pateikti programos 4-ojo kvietimo metu (planuojama paskelbti nuo 2017 metų gegužės 22 d. iki birželio 30 d.).

Patvirtintų projektų sąrašą galima rasti čia: https://southbaltic.eu/-/outcome-of-the-seed-money-call .