URBACT patvirtino 25 gerosios praktikos perdavimo tinklus

Š. m. balandžio 4 d. URBACT programa patvirtino 25 gerosios praktikos perdavimo tinklus. Juose dalyvauja 20 Europos Sąjungos šalių miestai. 36 procentai šių miestų pirmą kartą dalyvauja programos projektuose.

Gerosios praktikos perdavimo projektai tai puiki galimybė miestams atrasti ir patiems pritaikyti inovatyvius miesto valdymo ir plėtros sprendimus, kurie jau yra praktiškai taikomi kitų šalių miestuose.

Projektas “RURAL”, kuriame kartu su Italijos ir Ispanijos partneriais dalyvauja Vilniaus miestas, ieškos sprendimų ir dalinsis patirtimi sprendžiant socialinės įtraukties ir miestų regeneracijos klausimus.

Projekte “The Playful Paradigm” Klaipėdos miestas kartu su Italijos ir Airijos partneriais dalinsis lanksčiais ir naujoviškais sprendimais tvariai ir sveikai aplinkai mieste kurti.

Miestams, norintiems prisijungti prie patvirtintų gerosios praktikos perdavimo projektų, informacija apie projektus ir projektų kontaktiniai duomenys pateikiami tinklalapyje http://urbact.eu/transfer-networks-are-looking-partners.

Trumpai apie patvirtintus gerosios praktikos perdavimo tinklus:

Kiekvienas miestų bendradarbiavimo tinklas, jau sudarytas iš 3 miestų, per pirmąjį 6 mėnesių darbo laikotarpį gali išplėsti partnerystę, pristatyti perduodamą gerąją praktiką, ištirti sąlygas ir reikalavimus sėkmingam naujų sprendimų pritaikymui miestuose – partneriuose ir pasirengti perdavimo veiklos metodiką. Bendrai gerosios praktikos perdavimo tinkle projekte gali dalyvauti nuo 5 iki 8 partnerių.

Daugiau informacijos:

urbact lt logo

Diana Zalieckė

URBACT National Point

VšĮ Vilniaus jungtinis techninis sekretoriatas

Konstitucijos ave. 7, 09308, Vilnius, Lithuania

Tel.: +370 5 272 5774 | Mob: +370 659 63 285

Email: diana.zaliecke@vilniusjts.eu  | www.urbact.eu