2014 – 2020 metų Europos kaimynystės priemonė

 

ekp+vrm logo

Europos kaimynystės politika įgyvendinama per Europos kaimynystės priemonę (EKP). Per konkrečių programų įgyvendinimą siekiama glaudesnių ryšių tarp Europos Sąjungos ir jos kaimynių, politinių ir ekonominių reformų. EKP programose dalyvauja bent viena Europos Sąjungos narė ir šalis partnerė, turinčios bendrą sieną, istorinių, kultūrinių, ekonominių sąsajų. Bendradarbiaujama skatinant tvaraus pasienio regionų vystymąsi, siekiant mažinti ekonominius, gyvenimo kokybės skirtumus, ieškant būdų įveikti bendrus iššūkius. EKP prioritetai – teigiami pokyčiai žmogaus teisių ir teisingumo, švietimo ir jaunimo įdarbinimo, smulkaus verslo skatinimo, efektyvaus gamtos išteklių valdymo, transporto ir kt. srityse. Tam Europos Komisija EKP skiria 15,4 mlrd. eurų biudžetą. Lietuva dalyvauja dvejose EKP programose:

  • Latvija–Lietuva–Baltarusija;
  • Lietuva–Rusija.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija koordinuoja šių programų įgyvendinimą Lietuvoje.

Projektai atrenkami atvirų konkursų būdu, parama skiriama geriausiai parengtiems projektams. EKP lėšomis finansuojama iki 90% tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Priklausomai nuo projekto paramos sutarties sąlygų, parama gali būti išmokama įgyvendinus veiklas ir pateikus ataskaitas, t. y. kompensuojant patirtas išlaidas, arba avansiniu mokėjimu (-ais) ir galutiniu mokėjimu.

Europos Komisijos informacija apie priemonę >>>

TESIM mokymo platforma projektų vykdytojams >>>