Latvijos – Lietuvos – Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa

LV -LT-BY programme logo_lt_CMYK

2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisija patvirtino 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Programa siekiama stiprinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos ryšius socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkos, turizmo, saugumo srityse, įgyvendinant bendrus projektus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

Programos teritorija apima Alytaus, Vilniaus, Utenos, Kauno ir Panevėžio apskritis, Latgalės ir Zemgalės regionus Latvijoje ir Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo regionus Baltarusijoje. Programos įgyvendinimui numatyta skirti 74 mln. eurų ES paramos lėšų, finansuojant iki 90 proc. tinkamų projektų išlaidų.

Projektų paraiškas galės teikti nevyriausybinės ir pelno nesiekiančios organizacijos (asociacijos, bendruomenės, ir pan.) bei nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos. Taip pat švietimo, mokymo institucijos (universitetai ir pan.) bei kitos viešosios organizacijos, kurių vykdoma veikla atitinka programos prioritetus ir tikslus.

Programos internetinis tinklalapis: www.eni-cbc.eu

TESIM mokymo platforma projektų vykdytojams >>>

LLB Programos įgyvendinimo pažanga iki 2020-04-01