2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO PROGRAMOS

etbt ir vrm logo

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas, dalintis idėjomis ir patirtimi.

Visų 2014-2020 m. INTERREG V programų įgyvendinimui Europos Sąjungos valstybėse yra skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Lietuvos viešojo administravimo institucijos ir įstaigos, kitos viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos turi galimybę dalyvauti septynių INTERREG V programų projektuose.

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija koordinuoja šių programų įgyvendinimą Lietuvoje.

INTERREG PROGRAMŲ YPATUMAI

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85 % tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Parama išmokama įgyvendinus veiklas ir pateikus ataskaitas, t. y. kompensuojant patirtas išlaidas. Bendradarbiavimo veiklos yra prioritetinės, investicijoms yra numatyta maža lėšų dalis. Parama skiriama viešojo pobūdžio veikloms įgyvendinti ir tik tiems projektams, kuriuose bendrą veiklą vykdo projekto partneriai mažiausiai iš dviejų (bendradarbiavimo per sieną programose) arba trijų Europos Sąjungos valstybių (tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programose). Pagrindinis projekto partneris atsako už projekto įgyvendinimą. Projektai atrenkami atvirų konkursų būdu, parama skiriama geriausiai parengtiems projektams.