INTERACT PROGRAMA

Programa skirta sanglaudos politikos veiksmingumui stiprinti, skatinant patirties mainus, gerų praktikų perdavimą ir sklaidą, inovatyvius požiūrius į teritorinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą ir su bendradarbiavimo programomis susijusius veiksmus.

Tikslai:

a) gerinti ETB programų valdymo ir kontrolės gebėjimus;

b) gerinti ETB gebėjimus įvertinti programų rezultatus ir juos viešinti;

c)pagerinti bendradarbiavimo valdymo gebėjimus panaudoti inovatyvias programų administravimo priemones.

Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija

Biudžetas – 39,39 mln. eurų.

Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija – Bratislavos regiono administracija, 4 INTERACT punktai Turku (Suomija), Valensijoje (Ispanija), Viborge (Danija) ir Vienoje (Austrija).

http://www.interact-eu.net/