URBACT PROGRAMA

Tikslas – integruotos tvarios miestų plėtros skatinimas.

Uždaviniai:

  • pagerinti miestų tvarios urbanistinės politikos valdymo gebėjimus ir praktinę patirtį;
  • pagerinti tvarių urbanistinės plėtros strategijų ir veiksmų planų kūrimą;
  • pagerinti tvarių urbanistinių strategijų ir veiksmų planų įgyvendinimą;
  • užtikrinti, kad praktikai ir sprendimų priėmėjai visuose lygmenyse (Europos Sąjungos, nacionaliniame, regioniniame ir vietos) dalintųsi žiniomis (angl. „knowhow“) urbanistinės plėtros klausimais.

Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija
Biudžetas 96,32 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 74,30 mln. eurų.
Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija – Prancūzijos Respublikos lygių teritorijų generalinė komisija, jungtinis sekretoriatas Paryžiuje.

http://urbact.eu/