POTENCIALIUS PAREIŠKĖJUS KVIEČIAME Į INDIVIDUALIAS KONSULTACIJAS!

resize_636x600_d3_photo-puzzles

2014-2020 m. Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JTS) rengia individualias konsultacijas potencialiems 3-ojo kvietimo pareiškėjams visuose Programos regionuose.

Konsultacijos vyks:

2019 m. balandžio 29 d. – gegužės 10 d. Vilniuje. Registracija. 

2019 m. gegužės 2 d. Utenoje. Registracija.

2019 m. gegužės 6 d. Panevėžyje. Registracija.

2019 m. gegužės 7 d. Alytuje. Registracija.

2019 m. gegužės 10 d. Kaune. Registracija.

Konsultacijos vyks lietuvių kalba. Vienai konsultacijai yra skiriamos 45 minutės.

Atkreipkite dėmesį, kad šios konsultacijos yra skirtos atsakyti į konkrečius potencialių pareiškėjų klausimus, o ne suteikti bendrą informaciją apie kvietimą teikti paraiškas ar Programą.

Siekiant užtikrinti vienodas galimybes visiems pareiškėjams, JTS negali teikti išankstinės nuomonės apie pagrindinio paramos gavėjo, paramos gavėjo ar konkrečios veiklos tinkamumą.