2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė kvietimą teikti paraiškas skirtą pasirengti naujojo 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Interreg VI A Pietų Baltijos programos projektams įgyvendinti (angl. Seed money)

2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa paskelbė kvietimą teikti paraiškas skirtą pasirengti naujojo 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Interreg VI A Pietų Baltijos programos projektams įgyvendinti (angl. Seed money).

Iš šio kvietimo finansuojamos visos veiklos, kurios yra reikalingos parengti paraišką naujojo laikotarpio Interreg VI A Pietų Baltijos programai (tyrimai, susitikimai, renginiai).

Paraišką kartu turi teikti bent du partneriai iš dvejų programoje dalyvaujančių valstybių narių pagal  2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos šiuos specifinius tikslus:
• SO 1.1 Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas (angl. Increase the presence of blue and green sector SMEs from the South Baltic area in international markets through joint cross-border actions);
• SO 1.2 Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas (angl. Improve the transfer of innovation for the benefit of blue and green sector SMEs through joint cross-border actions);
• SO 2.1 Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus turizmo lankytinas vietas (angl. Increased development of the South Baltic area’s natural and cultural heritage assets into sustainable tourist destinations);
• SO 2.2 Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą Pietų Baltijos regione (angl. Increased use of green technologies in order to decrease the pollution discharges in the South Baltic area);
• SO 3.1 Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos regione (angl. Improve the quality and environmental sustainability of transport services in the South Baltic area);
• SO 5.1 Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose (angl. Improve the cooperation capacity of local South Baltic area actors through participation in cross-border networks).

Kiekvieno pasirengimo projekto metu turi būti sukurti du produktai – partnerių iš skirtingų valstybių susitikimas (angl. Cross-border workshop) ir projekto koncepcija (angl. Project concept paper).
Projekto vertė – fiksuota suma (angl. Lump sum) 32 000 arba 40 000 eurų, iš jų – 25 000 eurų projekto koncepcijos parengimui, 15 000 eurų – renginiui (7 000 eurų – tuo atveju, jei planuojamas nuotolinis renginys).
Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. spalio 31 d., projekto maksimali trukmė – iki 4 mėn.

Pasirengimo projektų paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. lapkričio 5 d. Visą informaciją apie kvietimą, nustatytus reikalavimus ir paskelbtus dokumentus galima rasti 2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos svetainėje čia.

2014–2020 m. Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos jungtinis sekretoriatas (Gdanskas (Lenkija) š. m. rugsėjo 23 d. organizuoja nuotolines konsultacijas dėl šio kvietimo. Registruotis į nuotolinį renginį galima čia.

Informaciją apie šį kvietimą teikia programos Jungtinis sekretoriatas Gdanske (Lenkija), kurio kontaktus galima rasti čia: https://southbaltic.eu/joint-secretariat. Taip pat galima susisiekti su 2014–2020 m. Pietų Baltijos programos informacinio biuro Lietuvoje atstovu Arūnu Gražuliu (tel. + 370 659 63 285, el. p. arunas.grazulis@vilniusjts.eu) ir jo pasiteirauti apie paskelbtą kvietimą.

Pietų Baltijos programos informacinis biuras Lietuvoje planuoja surengti dvi konsultacijas dėl šio kvietimo – rugsėjo 30 d. nuotolinį ir fizinį – spalio 8 d. Konsultacijų metu taip pat bus pristatomas naujosios 2021–2027 m. Pietų Baltijos programos dokumento projektas, Strateginė aplinkos analizė ir bus galimybė pareikšti nuomonę naujosios programos rengėjams.

Nuotolinis susitikimas vyks rugsėjo 30 d. 15:00-16:00 val. Pageidaujančius dalyvauti prašome informuoti (užsiregistruoti) el. paštu arunas.grazulis@vilniusjts.eu. Susitikimo nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams, taip pat prisijungti galima paspaudus šią nuorodą ČIA.
Gyvos konsultacijos vyks spalio 8 d., 10:00-11:00 val., Plungės rajono savivaldybėje.

Kontaktinis asmuo dėl konsultacijų yra Pietų Baltijos programos informacinio biuro Lietuvoje atstovas Arūnas Gražulis (tel. + 370 659 63 285, el. p. arunas.grazulis@vilniusjts.eu).

Taip pat kviečiame susipažinti su kita skelbiama informacija apie naująją Interreg VI A Pietų Baltijos programą adresu https://southbaltic.eu//interreg-south-baltic-2021-2027.