Kontrolės sistema

2021–2027 m. INTERREG programų 1-ojo lygio kontrolės sistema Lietuvoje

Rekomendacijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (Interreg) programų Lietuvos partneriams dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų tikrintojui, tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo

Priedas Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (Interreg) programos tikrintojui

 

 

 

2014–2020 m. ETBT programų 1-ojo lygio kontrolės sistema Lietuvoje

Rekomendacijos Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo

1 priedas Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos tikrintojui

2 priedas Techninė užduotis dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto tikrintojo paslaugos pirkimo

3 priedas Informacija apie pasirinktą tikrintoją

4 priedas Pritarimas dėl Lietuvos partnerio pasirinkto projekto tikrintojo

2020 m. kovo mėn. kreipimasis į tikrintojus dėl viešųjų pirkimų peržiūros Informacija tikrintojams dėl viešųjų pirkimųEuropos Komisijos raštas

Audito rekomendacijos tikrintojams dėl projektų tikrinimo Audito rekomendacijos tikrintojamsPaaiškinimai dėl ETBT programų projektų partnerių tikrintojų atliekamų projekto patikrinimų vietoje

Informacija dėl valstybės pagalbos (Valstybės pagalbos atpažinimo klausimynas) https://kt.gov.lt/lt/naujienos/nauji-kt-klausimynai-apie-valstybes-pagalba-dar-paprasciau

Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos gairės dėl pirmojo lygio kontrolės (Interreg South Baltic Programme 2014-2020 GENERAL PRINCIPLES on first level control)