Kontrolės sistema

2014-2020 m. ETBT programų 1-ojo lygio kontrolės sistema Lietuvoje

Rekomendacijos Lietuvos partneriams dėl tikrintojo paslaugų pirkimo techninės užduoties ir sutarties su tikrintoju parengimo

1 priedas Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos tikrintojui

2 priedas Techninė užduotis dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projekto tikrintojo paslaugos pirkimo

3 priedas Informacija apie pasirinktą tikrintoją

4 priedas Pritarimas dėl Lietuvos partnerio pasirinkto projekto tikrintojo

2020 m. kovo mėn. kreipimasis į tikrintojus dėl viešųjų pirkimų peržiūros

Informacija tikrintojams dėl viešųjų pirkimų

Europos Komisijos raštas

Audito rekomendacijos tikrintojams dėl projektų tikrinimo

Audito rekomendacijos tikrintojams

Paaiškinimai dėl ETBT programų projektų partnerių tikrintojų atliekamų projekto patikrinimų vietoje

Informacija dėl valstybės pagalbos (Valstybės pagalbos atpažinimo klausimynas)

https://kt.gov.lt/lt/naujienos/nauji-kt-klausimynai-apie-valstybes-pagalba-dar-paprasciau

Kita informacija:

2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų dokumentai, kuriais turi būti vadovaujamasi:

– Interreg Baltijos jūros regiono programos (FLC Report and checklist, Reporting guidelines)

– Interreg Europe programos  (First_level_controller_designation_checklist)

– Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos gairės dėl pirmojo lygio kontrolės (Interreg South Baltic Programme 2014-2020 GENERAL PRINCIPLES on first level control)